De Passer

De Passer is een warme school voor normaal- tot hoogbegaafde leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS). Daar staan de leerlingen centraal.