vzw KITANDA

De vzw KITANDA is een vereniging uit Brugge, opgericht in 2010. 

De vzw Kitanda is actief bij het verlenen van ontwikkelingshulp en wil de zwaksten in de samenleving helpen. Deze vzw steunt ook binnen- en buitenlandse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Op de eerste plaats richt de steun zich tot wezen en weduwen in kansarme gebieden.

De naam “Kitanda” is Swahili en betekent “bed”. Deze naam werd gekozen omdat het verwijst naar het weesje Ida uit Kenia, dat elke nacht moest slapen op een slecht bed zonder matras. Dit schrijnende verhaal leidde tot de start van vzw Kitanda.

Hun hulp kan ondermeer bestaan uit tegemoetkoming aan noden voor onderwijs, gezondheidszorg, voeding, kledij, huisvesting, watervoorziening, elektriciteit. Kortom, alle maatregelen die de levenskwaliteit of de ontwikkelingskansen verbeteren.

Hun voornaamste projecten zijn momenteel het Ebenezer Life Center (sinds 2009) en het Project Noord-Nigeria (sinds 2015).