Mindervaliden Vlaanderen

Mindervaliden Vlaanderen is een pluralistische vereniging dat in 1996 is opgestart voor personen met een beperkte mobiliteit.
Deze vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers die ondersteund zijn door een maatschappelijk assistente.

Deze VZW beoogt haar leden uit hun eenzaamheid te halen door hun maandelijks een aangename activiteit aan te bieden gevold door een gezellig samenzijn. Zij maken kennis met elkaar, sluiten vriendschapsbanden.