De Varens

Het Buitengewoon Secundair Onderwijs van het Gemeenschaps Onderwijs biedt jongeren met leermoeilijkheden een volwaardige opleiding. Dit vereist een andere aanpak en specialere voorzieningen dan in het gewoon onderwijs.
'De Varens' biedt kinderen een aangepast leerprogramma aan dat aansluit op hun interesses.

In “De Varens” heerst een klimaat waarin iedere leerling ondanks de moeilijkheden aanvaard en gestimuleerd wordt.